Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Rádiologické oddelenie

Rádiologické (RTG) oddelenie má v našom zdravotnom zariadení dve pracoviská, a to v pavilóne chirurgických disciplín a v pavilóne internistických disciplín. Súčasťou RTG oddelenia v pavilóneje chirurgických disciplín je sono ambulancia.

RTG pracovisko v pavilóne chirurgických disciplín slúži pre potreby lôžkových a ambulantných pacientov, pacientom chirurgickej, traumatologickej a ortopedickej ambulancie ako aj pacientom prichádzajúcich do ústavnej pohotovostnej služby. Pre potreby zvyšovania a skvalitňovania služieb pacientom Nemocnica Zlaté Moravce a.s. kompletne zrekonštruovala RTG oddelenie v pavilóne chirurgických disciplín. Nanovo vybudované oddelenie vzniklo vďaka jeho komplexnej rekonštrukcii, jej elektrotechnickej a stavebnej časti, ktorá si vyžiadala finančné prostriedky v hodnote takmer 150-tisíc eur. Investícia do zakúpenia nového skiagrafického RTG prístroja s priamou digitalizáciou s PASC-som  predstavuje viac ako 117-tisíc eur. Systém umožňuje archiváciu, prenos a zobrazovanie digitálnych diagnostických obrázkov prostredníctvom špeciálnych monitorov s veľmi vysokým rozlíšením, prostredníctvom ktorých je možnosť diagnostiky. Systém bezfilmovej technológie umožní vykonať vyšetrenia rýchlejšie, spoľahlivejšie, pri zníženej röntgenovej dávke žiarenia na pacienta. Zariadenie prináša želaný efekt zníženia nákladov na samotnú prevádzku oddelenia a rtg materiá. Okrem toho sme na tomto oddelení doplnili materiálno-technické vybavenie sono ambulanice, kúpou nového ultarzvukového prístroja v hodnote 29-tisíc eur.

V tejto časti RTG pracoviska vykonávame i skiagrafiu na oddeleniach s pomocou mobilných RTG prístrojov. Na operačnej sále sa navyše prevádzajú  chirurgické výkony pod skiaskopickou kontrolou RTG monitorom, ktorý obsluhujú  rádiologickí technici RTG oddelenia.

Súčasťou tohto pracoviska je aj sono ambulancia, ktorá slúži hospitalizovaným ako aj ambulantným pacientom.

V pavilóne internistických disciplín sa vykonávajú špeciálne vyšetrenia pre lôžkových a ambulantných pacientov a základné skiagrafické a skiaskopické vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov. Súčasťou pracoviska je mamografické (MMG) pracovisko, kde sa v najbližšej dobe počíta s obnovením mamografických vyšetrení. U našich rtg prístrojov je pravidelne odbornou spoločnosťou vykonávaná preventívna kontrola prístrojov ako aj prevádzané skúšky dlhodobej stability.