Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie laboratórnej medicíny

Oddelenie laboratórnej medicíny sa skladá z oddelenia klinickej biochémie (OKB) a oddelenia hematológie (HTO). Podieľa sa na laboratórnej diagnostike nemocničných a ambulantných klientov. Okrem výkonov uvedených pacientov vykonávame aj preventívne vyšetrenia klientov a vyšetrenia pre pracovnú zdravotnú službu. Zabezpečujeme aj dodanie laboratórnych výsledkov pre ambulantných lekárov a ich klientov v snahe zvýšiť množstvo našich výkonov.

Nakoľko v laboratórnej medicíne pribúdajú nové poznatky, priebežným vzdelávaním sa približujeme k týmto trendom. Nové poznatky, pracovné postupy a informácie o nových laboratórnych technológiách získavame pravidelným vzdelávaním. Pracovníci oddelenia sa pravidelne zúčastňujú  mnohých vzdelávacích akcií.


Príjem materiálu:

pondelok – piatok: nepretržite
sobota, nedeľa, sviatky: nepretržite

Žiadanka o laboratórne vyšetrenie (formát PDF).