Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Chirurgické oddelenie

Spektrum výkonov:

zabezpečujeme operáciu niektorých druhov operačných výkonov prostredníctvom  laparoskopickej chirurgie. Ponúkame úpravu a plastiku ušníc, korekciu očných viečok, odstraňovanie pigmentových znamienok. Najviac sú však zastúpené operácie z brušnej chirurgie a traumatológie. Jednotlivé výkony zabezpečuje fundovaný kolektív chirurgického oddelenia pod vedením skúseného primára MUDr. Jozefa Hanzela s dlhoročnou odbornou praxou.

Najžiadanejšie výkony:

 • laparoskopické operácie hernioplastiky, hemoroidov
 • laparoskopické operácie žlčníka a slepého čreva
 • laparoskopické operácie slabinovej prietrže
 • kozmetické riešenie znamienok a bradavíc
 • operácie jednoduchých prietrží - slabinových, pupočných, brušných
 • operácia žalúdka, hrubého čreva, konečníka
 • operácie prsníkov
 • operácie varixov
 • traumatologické operácie

Výhodami pre pacienta sú:

 • skrátená doba hospitalizácie
 • možnosť využitia nadštandardnej izby
 • starostlivosť na vysokej profesionálnej úrovni
 • rodinné zázemie, komfort a domáce pohodlie
 • skrátenie času práceneschopnosti a 
 •  v čase Vašej rekonvalescencie skorý návrat do práce
 • pred samotným zákrokom Vám nemocnica zabezpečí predoperačné interné aj anestéziologické  vyšetrenie 

Nemocnica Zlaté Moravce počas nepretržitej prevádzky zabezpečuje i chirurgickú starostlivosť na základných 18 lôžkach, z toho sú 4 lôžka pooperačné a na 2 lôžkach v rámci nadštandardnej starostlivosti chirurgickom oddelení je ročne hospitalizovaných 1650 pacientov, realizuje sa tu  900 operácií, celkový počet pacientov na traumatologickej ambulancii je 5550, chirurgickej príjmovej 3800 a ÚPS ambulancii 4400.

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí pavilónu chirurgických disciplín. Pozostáva z septickej ošetrovacej jednotky (vpravo) – mužská časť a aseptickej ošetrovacej jednotky (vľavo) – ženská časť, vrátane pooperačnej izby a nadštandardných izieb. Starostlivosť o pacienta zabezpečujú plne kvalifikovaní lekári so špecializáciou v chirurgii, traumatológii, ortopédii alebo v špecializačnej príprave, zdravotné sestry: s ÚSO vzdelaním, s VOV, s ŠŠ, s VŠ 1.stupňa, s VŠ 2.stupňa, ďalej zdravotnícki asistenti a pomocný personál.

Súčasťou oddelenia je pooperačná izba, kde je poskytovaná zdravotná starostlivosť pacientom najčastejšie po dobu 24 – 48 hodín (podľa potreby aj dlhšie), ktorí vyžadujú po väčšom operačnom výkone alebo pre závažný zdravotný problém kontinuálne sledovanie a liečbu. Keď táto situácia pominie, sú preložení na lôžkové oddelenie.

Operačné sály sú súčasťou centrálnych operačných sál a nachádzajú sa na 2.poschodí. Sú vybavené prístrojovou technikou  v zmysle nariadenia MZSR a sú v plne klimatizovaných priestoroch.

Rozšírili sme spektrum operácií o operácie prsníkov, laparoskopické hernie, CKP pri zlomeninách krčka stehennej kosti. Do portfóllia našich výkonov patria aj niektoré urologické a ortopedické operácie.


Návštevné hodiny:

pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Mimo návštevných hodín sú návštevy povolené iba za predošlého súhlasu primára alebo službukonajúceho lekára. Ďakujeme za pochopenie.