Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Identifikačné údaje

 

Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že dňom od 1.1.2018 sa spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a.s. stala skupinovým platcom DPH.

Nové IČ DPH je SK7120001372.

 

Nemocnica Zlaté Moravce a.s.

Ul. Bernolákova 4 
953 01 Zlaté Moravce  

IČO: 50 433 946

DPH: 2120326758

IČ DPH: SK7120001372

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 141 223 0018/ 1111
IBAN: SK96 1111 0000 0014 1223 0018

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Odd.: Sa, Vl.č. 10512/N

Tel.: +421 (0)37 6905 111
Fax: +421 (0)37 6425 151
E-mail:sekretariat@nemocnicamoravce.sk