Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica Zlaté Moravce a.s.

je nemocnica pavilónového typu osadenými v peknom prostredí lesoparku. Nemocnica bola od 1. 1. 2003 do 31.12.2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce. Od 1.1.2017 nemocnica pôsobí na poli zdravotnej starostlivosti ako akciová spoločnosť.

Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice - cca 45.000 obyvateľom, po zániku nemocnice Novej Bani /31. 7. 2008/ čiastočne poskytujeme zdravotnícke služby i pre ďalších obyvateľov regiónu Nová Baňa.

Zdravotná starostlivosť je v Nemocnici Zlaté Moravce a.s. zabezpečovaná na súčasných 95 lôžkach.

Dôležitým faktom je skutočnosť, že Nemocnica Zlaté Moravce a.s. je v rámci krízového riadenia zaradená ako subjekt hospodárskej mobilizácie, a to na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čo znamená, že a má špecifické úlohy v čase brannej pohotovosti štátu, ako i stave ohrozenia.

Snahou vedenia nemocnice je zachovanie jej činnosti v doterajšom plnom rozsahu, resp. rozšírenia činnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

História nemocnice

Počiatky mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach siahajú do rokov 1873 až 1875, kedy bola z iniciatívy župného lekára dr. Ľudovíta Benköa postavená budova župnej nemocnice. Prvým riaditeľom nemocnice bol dr. Benedikt Lányi. Župná nemocnica disponovala 55timi lôžkami a ročne v nej bolo hospitalizovaných v priemere 400 pacientov.

Dr. Lányi nemocnicu riadil až do roku 1920, kedy bol vymenovaný nový riaditeľ MUDr. Eugen Vincze. V tomto období dochádza k vybudovaniu operačnej sály, rtg a malého laboratória. Koncom 30tych rokov dochádza k výstavbe nových pavilónov, ktoré boli dané do užívania v rokoch 1943 a 1944. Po oslobodení v roku 1945 mala nemocnica 185 lôžok v troch oddeleniach.

Povojnový rozvoj znamenal pre nemocnicu rozširovania spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti (nové pôrodnícke oddelenie, ORL, stomatologická služba a pod.) a výstavbu nových budov (stará poliklinika – bývalý mestský úrad, nová poliklinika a pod.).

V súčasnosti má nemocnica 3 lôžkové oddelenia s 95timi lôžkami, 3 nelôžkové oddelenia a 8 ambulancií.