Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Rádiodiagnostické oddelenie

Rádiodiagnostické oddelenie má v našom zdravotnom zariadení pracoviská v chirurgickom pavilóne a v internom pavilóne. Súčasťou oddelenia je sono ambulancia v chirurgickom pavilóne.

RDG pracovisko v chirurgickom pavilóne slúži pre potreby lôžkových pacientov, pacientom traumatologickej a príjmovej ambulancie a pacientov prichádzajúcich do pohotovostnej služby. V tomto pavilóne sa prevádza aj skiagrafia na operačnej sále a oddeleniach pojazdnými rdg prístrojmi. Na operačnej sále sa navyše prevádzajú operácie kostí pod kontrolou RDG monitorom, ktorý obsluhuje personál RTG oddelenia. Súčasťou tohto pracoviska je aj sono ambulancia, kde sa prevádzajú rôzne sono vyšetrenia u lôžkových aj ambulantných pacientov.

V internom pavilóne sa vykonávajú základné skiagrafické vyšetrenia u lôžkových pacientov a špeciálne vyšetrenia u lôžkových aj ambulantných pacientov. Súčasťou pracoviska je mamografické pracovisko, kde sa vykonávajú rdg mamografické vyšetrenia a pracovisko v kardiologickej ambulancii kde sa vykonávajú ECHO kardiografické vyšetrenia.

Tieto vyšetrenia vykonávajú  rdg asistenti, ktorí  majú zodpovedajúce vzdelanie na výkon tejto práce. U rdg prístrojov odborná firma pravidelne prevádza skúšky dlhodobej stability.